duminică, 26 mai 2013

Medjugorje - Mesajul din 25 Mai 2013 „Dragi copii! Astăzi vă invit să fiți tari și hotărâți în credință și în rugăciune pentru ca rugăciunile voastre să fie atât de puternice încât să deschidă inima iubitului meu Fiu Isus. Rugați-vă copilașilor, fără încetare pentru ca inima voastră să se deschidă lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi, mijlocesc pentru voi și mă rog pentru convertirea voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ” (Mirjana)

preluare: http://www.pelerinajemira.ro/2011/11/mesajele-de-la-medjugorje/

joi, 23 mai 2013

Medjugorje - Mesajul din 20 Mai 2013
« Dragi copii, şi astăzi într-un mod special, vă chem în acest timp de har: deschide-ţi-vă Duhului Sfânt. Dragi copii, nu lăsaţi această lume să vă conducă. Aşadar, fie ca Duhul Sfânt să vă conducă. Rugaţi-vă. Perseveraţi în rugăciune. Fie ca Duhul Sfânt să coboare în familiile voastre care sunt în întuneric. Mama se roagă împreună cu voi şi mijloceşte în faţa Fiului ei. Va mulţumesc dragi copii pentru că şi astăzi aţi răspuns chemării mele. (Ivan-pe Colina Aparitiilor)


preluare:  http://www.pelerinajemira.ro/2011/11/mesajele-de-la-medjugorje/

joi, 16 mai 2013

“moabul geme pentru moab”

mărşăluiesc prin deşertul
de patruzeci de ani suspin
pentru turtele de struguri
în egipt aveam hrană din belşug

până la final mă voi convinge că
pe dumnezeu nu-l găsesc în
zona de confort

voi coborî în betleemul iudeii la
ieslea din grajdul care adăposteşte
un rege
voi urca pe golgota şi
sigur
îl voi găsi pe verticalul
crucii
fără de care nu pot atinge nici cu un deget
un pământ nou un cer nousâmbătă, 4 mai 2013

Medjugorje - Mesajul din 2 Mai 2013

 “Dragi copii, vă invit din nou să iubiţi şi să nu judecaţi. Fiul Meu, din voia Tatălui ceresc, a fost în mijlocul vostru pentru a vă arăta calea mântuirii, pentru a vă salva şi nu pentru a vă judeca. Dacă vreţi să Îl urmaţi pe Fiul meu, nu veţi judeca, ci veţi iubi, aşa cum Tatăl ceresc vă iubeşte pe voi. Când vă este mai greu, când cădeţi sub povara crucii, nu disperaţi, nu judecaţi, ci amintiţi-vă că sunteţi iubiţi şi lăudaţi-L pe Tatăl Ceresc pentru iubirea Lui. Copiii mei, nu deviaţi de la strada pe care vă conduc. Nu alergaţi spre pierzare. Rugăciunea şi postul să vă întărească, ca să puteţi trăi aşa cum Tatăl Ceresc ar dori; ca să fiţi ai mei apostoli ai credinţei şi ai iubirii; pentru ca viaţa voastră să îi binecuvânteze pe cei pe care îi întâlniţi; pentru ca să fiţi una cu Tatăl ceresc şi cu Fiul meu. Copiii mei, acesta e unicul Adevăr. Adevărul care duce la convertirea voastră şi apoi la convertirea tuturor acelora pe care îi întâlniţi şi care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, la convertirea tuturor acelora care nu ştiu ce înseamnă să iubeşti. Copiii mei, Fiul meu v-a dăruit păstori: ocrotiţi-i, rugaţi-vă pentru ei. Vă mulţumesc.”.(Mirjana)


preluare: http://www.pelerinajemira.ro/2011/11/mesajele-de-la-medjugorje/