joi, 16 mai 2013

“moabul geme pentru moab”

mărşăluiesc prin deşertul
de patruzeci de ani suspin
pentru turtele de struguri
în egipt aveam hrană din belşug

până la final mă voi convinge că
pe dumnezeu nu-l găsesc în
zona de confort

voi coborî în betleemul iudeii la
ieslea din grajdul care adăposteşte
un rege
voi urca pe golgota şi
sigur
îl voi găsi pe verticalul
crucii
fără de care nu pot atinge nici cu un deget
un pământ nou un cer nouventuză pentru căi blocate

cale lungă până în vârf de răbdare când ți se pare că pământul se surpă cerul se năruie ploile curg necontenit orele sunt ani ...